Silvie Večeřová

Práce s dětmi mě fascinuje celý můj dosavadní život. 

Vždy jsem tíhla k tomu, abych byla minimálně v jejich přítomnosti. Baví mě schopnosti a vlastnosti, kterýma disponují, jejich bezprostřednost, upřímnost, přirozenost a čirá láskyplnost. 

"Je to má láska k dětem, největší věc ve Vesmíru", 

jež je mou základní hybnou silou a motivací. 

Když jsem se o myšlence Světladílu dozvěděla, byla jsem nadšená, neboť jsem cítila, že přesně v tomto směru se chci a můžu plně realizovat. 

Společně hledáme světlo v temnotě, jež zužuje nynější společnost. Chci být tím nejlepším možným průvodcem na cestě k osvojení si schopnosti - vidět srdcem a také nejlepší verzí sebou samé. 

Na celém procesu je ale naprosto zásadní onen přesah a komplexní zásah do celého rodinného systému. 

To vše pak může vést ke zlepšení celkového soužití a to po všech úrovních. Není totiž nic příjemnějšího než rozumět svým blízkým, vnímat je, cítit jejich potřeby. Vnímat na vědomé úrovni s veškerou láskou, vděčností a pokorou. 

Děti jsou naše budoucnost, jsou nejzákladnější stavební kámen nové, zdravé společnosti. Naučme je žít život s veškerou otevřeností, pochopením, láskou a vděčností.

Zpět na seznam lektorů