Kurz EOV 2

EMOCE

Transformační meditace, rozvoj mentální síly, vědomí a extraokulární vidění
Hlavní cíle kurzu:

 1. Rozvíjet mysl.
 2. Rozšířit vědomí.
 3. Posílit vůli.
 4. Vyrovnat emoce.

Pro koho je kurz vhodný

 • Děti či dospívající, kteří prošli základním kurzem EOV1

 • Dospělé, kteří prošli kurzem EOV1

Délka kurzu: 10 lekcí (1 x týdně)

Délka lekce: 1,5 - 2 hod

Výsledky:

1. Díky rozvoji mysli může student:

 • Intuitivně vytušit nebo předcházet určitým událostem.
 • Mít přístup k vědomostem, které předtím nevnímal
 • Zlepšit svůj školní prospěch.

2. S rozšířením vědomí:

 • Mít zájem získávat další „nové“ znalosti a dovednosti.
 • Se naučí přesměrovat obavy a své zájmy do pozitivního směru.
 • Uvidí materiální svět ve větší šíři a ve větších detailech.
 • Bude laskavý ke všemu a ke všem.
 • Bude nápomocný těm méně schopným.
 • Bude projevovat moudrost.

3. S posílením své vůle:

 • Se stane neunavitelným.
 • Bude nezranitelný.
 • Nenechá se odradit od svých záměrů.

4. S emocionální vyrovnaností:

 • Dokáže pozitivním způsobem vyjádřit své emoce.
 • Bude si jistý sám sebou.

5. S aktivací extraokulárního vidění (EOV):

 • Bude pokračovat v rozvoji EOV 1.