Kurz EOV 2

Transformační meditace, rozvoj mentální síly, vědomí a extraokulární vidění


Jedná se o OSOBNOSTNĚ ROZVOJOVÝ KURZ, jehož cílem je vědomé propojení 3 částí existence na úrovni svého materiálního těla se svým energetickým a esenciálním tělem.


Pro koho je kurz vhodný

 • Děti či dospívající, kteří prošli základním kurzem EOV
 • Dospělé

Délka kurzu: 10 lekcí (ideálně 1 x týdně)

Délka lekce: 60- 90 minut (součástí je vysvětlení studentovi, popř. rodiči dítěte, jaký úkol má každý den dělat).

Cílem kurzu je

práce s emocemi a ještě větší prohloubení studentových znalostí a schopností práce s myslí, intuicí a EOV.

Nadstavbou a hlavním tématem lekcí je vědomé spojení našich tří Já.

 1. Lidské Já - naše materiální tělo, nedokonalá, omezující část.
 2. Dokonalé Já - naše energetické tělo, dokonalá část na úrovni Ducha.
 3. Božské Já - naše esenciální tělo, naše Bytí.

Cílem je žít v těchto třech rovinách existence vědomě tak, abychom je využívali pro své dobro, ale zároveň abychom byli schopni fungovat a rozumět světu kolem nás.

Co přináší vědomé propojení těchto 3 částí


Na úrovni materiálního těla budeme

 • citlivější ke všem vjemům z hmotného světa, protože naše lidská část bude pročištěná
 • silnější, hbitější, šikovnější, zručnější a schopnější díky přítomnosti naší dokonalé části
 • vědomě a smysluplně žít svůj záměr na Zemi

Mysl bude

 • lépe uvažovat
 • více intuitivní, získáme tím přístup ke znalostem z jiných rovin existence, které se lidská část skrze svých 5 smyslů nenaučila
 • moudrá, protože Bytí má netušené znalosti a schopnosti


Emoce budou

 • vyrovnanější, ne tak výbušné

 • podporovat laskavost ke všem a ke všemu
 • více empatické

Vědomí bude

 • otevřené, opustí limitující představy o životě
 • napojené na vyšší úroveň vědomí, kdy člověk sám sebe bude vnímat jako součást všeho, ne jen tohoto materiálního světa, ale celého vesmíru