EOV Lektoři

Marek Šucha

Praha

Lektor EOV1 a EOV2

Jitka Šuchová

Praha

Školitelka nových lektorů, Lektorka EOV1 a EOV2

Tereza Solarová

Praha

Školitelka nových lektorů, Lektorka EOV1 a EOV2

Mirka Vápeníková

Praha

Lektorka EOV1


Markéta Hniličková

Praha

Lektorka EOV1

Zuzana Chalupská

Jičín

Lektorka EOV1

Radka Beerová

České Budějovice

Lektorka EOV1

Iveta Junková

Přimda

Lektorka EOV1

Dagmar Červenková

Teplice

Precertifikovaná lektorka EOV1

Zuzana Vojířová

Kladno

Lektorka EOV1

Adina Brody

Praha 6 - Hradčanská

Lektorka EOV1

Jana Šintáková

Benešov

Lektorka EOV1

Gabriela Marečková

Liberec

Precertifikovaná Lektorka EOV1

Marcela Vašíčková

Brno

Lektorka EOV1 a EOV2

Radim Krajčovič

Brno

Precertifikovaný Lektor EOV1

Radek Motyka

Zlín, Vizovice

Precertifikovaný Lektor EOV1

Klára Kovačíková

Precertifikovaná Lektorka EOV1

Petr Žalmánek


Precertifikovaný lektor EOV1

Marta Wilčková

Havířov

Lektorka EOV1