Kurz EOV 3

                                                                      ENERGIE

Transformační meditace, rozvoj mentální síly, osobnosti a vědomí.

Hlavní cíle kurzu:

 1. Rozvíjet mysl
 2. Rozšířit vědomí
 3. Posílit vůli
 4. Vyrovnat emoce
 5. Zvýšit duševní kapacitu - intuice, vnímání
 6. Odstranění chybných mentálních vzorců
 7. Žít skrze radost

Meditace jsou zaměřené na:

 1. Hmotné tělo
 2. Mysl
 3. Emoce
 4. Energetické tělo
 5. Vůli
 6. Vědomí
 7. Osobnost
 8. Duši, Ducha a Bytí

Pro koho je kurz vhodný:

 • Děti či dospívající, kteří prošli základním kurzem EOV2

 • Dospělé, kteří prošli kurzem EOV2

Délka kurzu: 10 lekcí 

Délka lekce: 1,5 - 2 hod

Výsledky:

1. Díky rozvoji mysli může student:

 • Intuitivně vytušit nebo předcházet určitým událostem.
 • Mít přístup k vědomostem, které předtím nevnímal.
 • Zlepšit svůj školní prospěch.

2. S rozšířením vědomí:

 • Mít zájem získávat další "nové" znalosti a dovednosti.
 • Se naučí přesměrovat obavy a své zájmy do pozitivního směru.
 • Uvidí materiální svět ve větší šíři a ve větších detailech.
 • Bude laskavý ke všemu a ke všem.
 • Bude nápomocný těm méně schopným.
 • Bude projevovat moudrost.

3. S posílením své vůle:

 • Se stane neunavitelným.
 • Bude nezranitelný.
 • Nenechá se odradit od svých záměrů.

4. S emocionální vyrovnaností:

 • Dokáže pozitivním způsobem vyjádřit své emoce.
 • Bude si jistý sám sebou.

5. S aktivací extraokulárního vidění (EOV):

 • Bude pokračovat v rozvoji EOV 1 a EOV 2