EOV 1 - LEKTORSKÝ KURZ 

Kurz pro nové lektory EOV 1 zprostředkovává Centru Světladíl.

Jedná se o čtyřdenní kurz, není možné ho absolvovat online. Během těchto 4 dnů si celou metodu vyzkoušíte sami na sobě, projdete meditací na úrovni 10 těl a po 3 dny budete metodu praktikovat na dětech. Po ukončení kurzu se stanete precertifikovaným lektorem/lektorkou VEO, certifikát bude vystaven, jakmile splníte praxi 5 odtrénovaných dětí ve věku 6 - 12 let (1 dítě = 10 lekcí) zadarmo. Lektorem této metody se může stát každý člověk starší 25 let, s otevřeným srdcem a myslí.

Cena kurzu je 42.000,-Kč. V ceně je také zahrnut manuál v českém jazyce a oční maska.