INSTRUKTORSKÝ KURZ PRO LEKTORY 

Instruktorský kurz pro lektory EOV zprostředkovává Centru Světladíl, které je jedinou organizací v ČR, která instruktorský kurz nabízí.

Jedná se o čtyřdenní kurz, není možné ho absolvovat online. Během těchto 4 dnů si celou metodu vyzkoušíte sami na sobě, projdete meditací na úrovni 10 těl a po 3 dny budete metodu praktikovat na dětech. Po ukončení kurzu se stanete precertifikovaným lektorem/lektorkou této metody "Viendo por el Mundo", certifikát bude vystaven, jakmile splníte praxi 5 odtrénovaných dětí ve věku 6 - 12 let (1 dítě = 10 lekcí) zadarmo. Lektorem této metody se může stát každý člověk starší 25 let, s otevřeným srdcem a myslí.

Cena kurzu je 1700€. V ceně je také zahrnut manuál v českém jazyce, oční maska a tlumočnice.