PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE DO KURZU 

EOV 1

V současné chvíli máme kapacitu lektorů naplněnou a zapisujeme děti do pořadníku. Vyplňte a zašlete nám prosím přihlášku Vašeho dítěte, abychom ho mohli zařadit do pořadníku. 

Jakmile se kapacita některého z našich lektorů uvolní, budeme Vás kontaktovat. 

Čekací doba je cca 3 - 6 měsíců (v odpoledních časech)! V některých městech je čekací doba kratší. Je možné, že Vám bude přednostně nabídnuto i jiné město, kde můžete do kurzu nastoupit dříve.

Pokud máte možnost navštěvovat kurzy v dopoledních hodinách, je čekací doba kratší.