ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zaškrtnutím tlačítka souhlasíte se zpracováním osobních údajů:

Souhlasím se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů v souvislosti s účastí dětí na kurzu Mentálního rozvoje, rozšiřování vědomí a rozvoje extraokulárního vidění (dále jen EOV) realizovaného centrem Světladíl, z. s. podle a za podmínek Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (včetně údajů zadávaných v průběhu komunikace s centrem Světladíl, z. s., který je jejich správcem). Osobní údaje s jejichž zpracováním souhlasím sestávají zejména z mého jména a příjmení, telefonního čísla, adresy, emailové adresy, jména rodinných příslušníků účastnících se nebo zastupujících dítě při kurzu , jména dítěte navštěvujícího kurz, věku dítěte­ , třídy dítěte a osobních či zdravotních údajů týkajících se dítěte, a to zejména pro účely:

- vedení záznamů o pokroku studenta, o průběhu kurzu,

- zasílání informací a nabídek týkajících se probíhajících kurzů, lekcí či sezení,

- potvrzení a opravu informací, které centrum Světladíl, z. s. poskytlo s cílem garantovat co nejvyšší kvalitu našich služeb,

- zpracování odpovědí na dotazy, vyjasnění pochyb spojených s nabízenými kurzy.

Tento souhlas uděluji dobrovolně na dobu 10 let. Souhlas však mohu kdykoli písemně odvolat na adrese správce. Potvrzuji, že jsem byl upozorněn na svá práva související se správou a zpracováním osobních údajů, zejména na to, že mám práva dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas můžu bezplatně kdykoli na adrese správce odvolat, že mám informace o jejich zpracování, právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci aj., i o právu obrátit se, v případě domnělého porušení svých práv, na Úřad pro ochranu osobních údajů.