Linda Březinová

Kurz EOV je rovný ke všem, neomylný, chvílemi neuvěřitelný, až úžasný. Otevírá oči, umožňuje nové pohledy na situace, dává možnost porozumění, ukazuje cestu. A na této cestě máme možnost dopodrobna objevovat jedinečnost a krásu našich dětí. A o našich dětech to všechno je. 

V dětech je budoucnost a my bychom jim měli být přesně takovými průvodci, jak si přejeme, aby budoucnost vypadala.

Kurz EOV jsem měla možnost zažít z "obou stran". Z pozice rodiče, který dostává doporučení a teď jej zažívám z pozice lektora. 

Rodiče přicházejí s dětmi z různých důvodů, ale ve všech odcházejí obohaceni o informace, které ze svého úhlu pohledu neměli možnost zahlédnout, ať už je důvod jakýkoli. 

Děti jsou úžasné bytosti a na svět přišly vždy s dobrým úmyslem. Když je my, dospěláci, správně podpoříme, půjdou vpřed, za svými sny a tou správnou cestou.

Ráda budu Vaším průvodcem na cestě EOV kurzem. Kdo jsem? Žena. Manželka. Máma tří dětí. Ctím rovnost a pravdu a snažím se propojit srdce a intuici s racionálním myšlením.

zpět na seznam lektorů