Syn se změnil po kurzu extraokulárního vidění

13.07.2022

ADHD, problémové chování, agresivita... znělo v přihlášce Tadeáše, který k nám do kurzu nastoupil loni v březnu. 


Už během kurzu došlo u Tadeáše k obrovské proměně. Rodiče a příbuzní začali první změny u Tedeáše pozorovat po 3. lekci. Jeho chování se začalo zlepšovat. Ve škole byl více soustředěný a na místo poznámek ho učitelé začali chválit.

Za každou proměnou je ale velký kus práce a zapojení rodičů, kteří jsou nedílnou součástí kurzů. 


Během 10 lekcí postupně s dětmi otevíráme 10 důležitých témat. Chybné vnímání těchto světonázorů s dětmi opravujeme do ideální podoby. Rodiče od nás poté dostávají podrobné doporučení a vysvětlení, co a jak učinit proto, aby byl chybně vnímaný aspekt narovnán.

Jana Šintáková, Tadeášova maminka, pracuje jako zdravotní sestřička na chirurgii v Benešovské nemocnici. Když Tadeáš nastoupil do kurzu byla velmi skeptická a žádnou změnu po všech neúspěšných terapiích ani nečekala. Když ale viděla, jak se proměňuje nejen samotný Tadeáš, ale celá její rodina, rozhodla se sama stát lektorkou Centra Světladíl.

Jana v současné době vede pobočku Centra Světladíl v Benešově a přihlásit se k ní do kurzu můžete zde.