Prohlášení Noé Esperóna

31.07.2020

Vyjádření Noé Esperóna

V roce 1980 jsem začal vytvářet svou metodiku, známou jako "Metodika VEO©", a je popsána v knize "Mentální vývoj, rozšíření vědomí 1 a extraokulární vidění©", kterou jsem zaregistroval v roce 2003 v Národním ústavu Autorského zákona (INDAUTOR). V Mexiku je tento úřad jediný, kde je evidováno vlastnictví knih a přes něj mohou lidé povolit nebo zakázat jejich používání.

FEDERÁLNÍ AUTORSKÝ ZÁKON

Článek 18 a článek 30.

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/122_010720.pdf


Přikládám dva z 20 knižních záznamů, které v INDAUTORU mám, mohu je ukázat tomu, kdo mě o ně požádá.

Vytvořil jsem následující ochranné známky a zaregistroval jsem je u Mexického institutu průmyslového vlastnictví (IMPI). Tato kancelář v Mexiku je jediná, kde je registrováno vlastnictví ochranné známky:

  • Viendo por México V x M®, srpen 2011
  • Viendo por el Mundo V x M®, červen 2014
  • Visión Extra Ocular VEO®, listopad 2017


Chcete-li vyhledat ochrannou známku v IMPI a zjistit, kdo ji vlastní:

https://marcia.impi.gob.mx/

Zadejte značku, například: "Visión Extra Ocular" nebo "Viendo por el Mundo".


FEDERÁLNÍ ZÁKON NA OCHRANU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

Článek 39 a článek 239. Majitel registrované nebo projednávané ochranné známky může na základě SMLOUVY udělit licenci k používání uvedené ochranné známky.

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPPI_010720.pdf


V roce 2016 Adriana Verenice Carvajal Rangel a její bratranec Carlos Alberto Rangel Cerda vytvořili společnost Viendo por el Mundo A.C. V této společnosti jsem byl od ledna 2017 do ledna 2019. V roce 2019 jsem z této společnosti odešel, protože Verenice a další lidé ve společnosti se začali odklánět od hlavních cílů mého Projektu VEO®. Když jsem opustil tuto společnost, Viendo por el Mundo, AC, Adriana Verenice Carvajal Rangel a Carlos Alberto Rangel Cerda, přestali být součástí mého projektu.


Nikomu, žádné osobě ani žádné společnosti jsem nepostoupil, nedaroval ani neprodal svá autorská práva ke své "Metodice VEO©". NIKDY jsem nepodepsal smlouvu o povolení k použití nebo převodu práv mé "Metodiky VEO©" na "Vindo por el Mundo A. C" ani na Verenice.


Žádná osoba ani společnost nemůže:

  • Darovat nebo prodávat mé knihy "Metodiky VEO©".
  • Podepsat smlouvy o povolení k používání mé "Metodiky VEO©" a mých značek Viendo por el Mundo, VXM® a Extra Ocular Vision, VEO®. Smlouvy podepsané Verenice nebo Viendo por el Mundo A.C. jsou nezákonné a to je trestné podle zákona.
  • Účtovat roční poplatky za používání mé "Metodiky VEO©". Já, jako autor neúčtuji žádný roční poplatek.
  • Vyučovat podle mé "Metodiky VEO©" nebo používat jakoukoliv z mých značek VXM® a VEO®. Tyto značky mohou používat pouze ti, kteří jsou na Seznamu instruktorů VEO® na mých oficiálních stránkách www.visionextraocular.com, protože mají mnou podepsanou smlouvu .
  • Školení instruktorů VEO® mohou provádět pouze ti, kteří jsou na Seznamu certifikátorů VEO® na mých oficiálních stránkách www.visionextraocular.com, protože mají mnou podepsanou smlouvu.


Pokud jste absolvovali kurzy, kde vás učili "Metodiku VEO©" a podepsali smlouvu o povolení používat "Metodiku VEO©" a značky VXM® a VEO®, a uvedli jste, že smlouva nebyla podepsána mnou jako jediným autorem a vlastník "Metodiky VEO©" měli byste vědět, že uvedená smlouva je neplatná a kniha VEO®, kterou vám dali, je nelegální kopie. Prosím, kontaktujte mě, abych vám mohl dát zákonnou smlouvu, která vám uděluje odpovídající oprávnění.


V Mexiku při zakládání společnosti vzniká dokument s názvem Constitutive Act, v tomto dokumentu je mimo jiné zmíněno, co se společnost chystá udělat, například dát kurzy hluboké meditace, transpersonální psychologie, atd.; ale zmínka o těchto kurzech nečiní společnost nebo její společníky vlastníky uvedených kurzů ani jim nedává povolení používat metodologii nebo ochranné známky chráněné autorským právem.


Verenice využívá nedostatku znalostí, které o tom mnoho lidí má, a nutí je věřit, že být majitelkou, spolumajitelkou a ředitelkou společnosti Viendo por el Mundo AC, s ústavním zákonem, kniha 298, listina 26 214, jí dává práva na vlastnictví, používání a správu mé "Metodiky VEO® a mých značek VEO® a VxM®, protože ve svém osmém článku se píše: "Použitá metoda, systém VEO-Extra Ocular Vision, manuály, loga, postupy a materiály jsou registrovaná ochranná známka, a proto pro výhradní použití VIENDO POR EL MUNDO AC". Jak zákon říká, k získání těchto práv, která Verenice zmiňuje, je nutné, aby existovala Smlouva podepsaná autorem a registrovaná v INDAUTOR a v IMPI. Pokud tvrdí, že má tato práva, musí prokázat tuto smlouvu a číslo, pod kterým je registrována.


Nikdy jsem nepřestal pracovat nebo školit instruktory a certifikátory Veo® v Mexiku a po celém světě. 

Moje oficiální stránka je: www.visionextraocular.com