EOV 2 - kurzy rozvoje mentální síly, vědomí a EOV pro dospělé jsou otevřeny

22.04.2022

V Centru Světladíl máte nyní možnost přihlásit se do kurzu Rozvoje mentální síly, vědomí a EOV 2, který je určen pro dospělé, ale i pro děti, které již prošly základním kurzem EOV - Extraokulárního vidění. 


Tento kurz je vhodný pro lidi, kteří chtějí

 • rozšířit své mentální schopnosti a sílu.
 • změnit své slabosti na sílu, nedostatky v dokonalosti, neschopnosti ve schopnosti
 • dosáhnout větší emocionální rovnováhy a vyrovnanosti
 • posílit svou vůli tak, aby byli podnikaví, aby si byli jisti si sami sebou, schopni motivovat sami sebe a byli soběstační
 • rozšířit své vědomí a pochopení všeho
 • schopnost vyjádřit se

Cílem kurzu EOV 2 je vědomé propojení 3 částí naší existence.

Kromě výrazného prohloubení schopností práce se svojí myslí, vědomím, intuicí a EOV, se student v tomto kurzu naučí vědomě vnímat a propojovat 3 roviny vlastního Já. Jedná se o propojení "Lidského Já"` našeho materiálního těla s "Dokonalým Já" naším energetickým tělem a "Božským Já", které představuje naše esenciální tělo, naše Bytí.

Osoba, která projde kurzem rozvoje mentální síly, vědomí a EOV bude mít

 • dispozice k tomu si nastavit harmonické vztahy doma, v práci i ve společnosti
 • větší vůli a umět tak vyrovnávat své emoce
 • nový způsob myšlení a nastavení kritérií tak, aby byly prospěšné pro všechny a pro všechno
 • mysl začne pracovat a využívat ty schopnosti, které již dávno nevyužívá a bude schopna pracovat se znalostmi, které nejsou získané z lidského života
 • větší citlivost pro to, jak vnímat materiální svět
 • získá větší sílu, díky které se stane neunavitelným

Kurzy probíhají v Praze, Brně, Táboře a Zlíně, pod hlavičkou Centra Světladíl, které je jedinou organizací v ČR, která tento kurz nabízí.

Kurz může být zcela individuální, tedy 1 lektor a 1 student, nebo může probíhat v menších skupinkách po 2 - 3 studentech. Je vhodný i pro společné lekce rodičů s dětmi, které prošly kurem EOV 1.

Celý kurz se skládá z 10 lekcí s týdenními rozestupy. Délka jedné lekce je 45-60 minut a její součástí je vysvětlení studentovi, případně rodiči dítěte jaký úkol má každý den dělat.


PO ABSOLVOVÁNÍ SE NESTANETE LEKTORY, KTEŘÍ BY TENTO KURZ MOHLI DÁLE VYUČOVAT ČI V TOMTO SMĚRU PRACOVAT S DĚTMI A DOSPĚLÝMI.