EXKLUZIVNĚ - lektoři Centra Světladíl získali kvalifikaci EOV 2 pro práci s dětmi a dospělými

21.02.2022

EOV 2 je vyšší úroveň kvalifikace pro práci s dětmi a dospělými. Děti, které mají zájem nastoupit do kurzu EOV 2 musí nejprve absolvovat základní kurzu EOV 1. Dospělí mohou do kurzu EOV 2 nastoupit přímo.

Cílem kurzu EOV 2 je vědomé propojení 3 částí existence na úrovni svého materiálního těla se svým energetickým a esenciálním tělem.

Lektoři Centra Světladíl s exkluzivní kvalifikací pro trénink EOV 2
Lektoři Centra Světladíl s exkluzivní kvalifikací pro trénink EOV 2

Student po absolvování kurzu EOV 2 bude citlivější a vnímavější ke všem vjemům. Bude lépe uvažovat a zvýší se jeho intuice. Jeho emoce budou vyrovnanější. Dojde k otevření mysli a rozvoji vědomí. Student bude schopný opustit své uzavřené či limitující představy o životě. 

Co nového se studenti naučí

  • využívat práci obou rukou v různých aktivitách
  • přesměrovat obavy a své zájmy do pozitivního směru
  • vidět materiální svět ve větší šíři a detailech
  • jít přímo za svými záměry
  • pozitivním způsobem vyjádřit své emoce
  • být si jistý sám sebou
  • bude pokračovat v rozvoji svého EOV (extraokulárního vidění)
  • a mnoho dalšího...

Do kurzu EOV 2 mohou nastoupit pouze děti, které již prošly základním kurzem EOV 1 u nás v Centru Světladíl v Praze, Zlíně, Brně, Táboře. Pro dospělé je tento kurz otevřen bez omezení a není nutná podmínka absolvování předešlého kurzu EOV 1..