Dita Kučerová Broukalová

Mám ráda věci, které nás přesahují. Víc než 15 let se zabývám homeopatií. Setkání se se Světadílem pro mě bylo dalším podnětem na cestě k poznání a sebepoznání. Lektorskému kurzu jsem nemohla odolat. Nyní působím jako lektor EOV v Chomutově a v Nejdku u Karlových Varů. Těším se na vás.

www.klasickahomeopatie.unas.cz