AURAS

Seminář Auras zprostředkovává Centrum Světladíl, které je jedinou organizací v ČR, která tento seminář zprostředkovává.

Jedná se o intenzivní dvoudenní seminář, který zahrnuje také praktickou část. Cílem semináře je rozvinout mysl a vědomí a dokázat pomocí aury poznat osobnost, zdraví, emotivnost, mentalitu a úroveň vědomí jiných osob. Student se naučí vyrovnat čakry nebo emoce druhé osoby. Bude umět doporučit změny druhé osobě vedoucí ke zlepšení jeho situace a bude umět energeticky vyčistit auru lidí a míst. Student se naučí používat techniky k navázání kontaktu s Vyššími bytostmi z jiných plánů existence nebo dimenzí a naučí se pomoci duši, která opustila tělo, aby odešla do světla, k Bohu, do stavu plného vědomí.

Cena semináře je 500 €. V ceně je také zahrnut manuál v českém jazyce, meditace v písemné elektronické formě a tlumočnice.