AURAS

je seminář, který Vám změní život


Co vás čeká?

  • naučíte se jednoduchým způsobem načítat zdravotní stav a osobnost z aury
  • naučíte se harmonizaci čaker a vyrovnání emocí druhé osoby
  • naučíte se pracovat s informacemi skrze andělskou terapii
  • budete schopni pomoci odejít zesnulým do světla, vrátit se k Bohu
  • budete umět doporučit změny druhé osobě vedoucí ke zlepšení jeho zdravotní situace
  • naučíte se energeticky vyčistit auru lidí a míst
  • naučíte se používat techniky k navázání kontaktu s Vyššími bytostmi z jiných plánů existence nebo dimenzí

Seminář zahrnuje také praktickou část. 

Cíl semináře

je rozvinout mysl a vědomí a dokázat pomocí aury načíst a poznat osobnost, zdraví, emotivnost, mentalitu a úroveň vědomí jiných osob. 

Termín

Seminář proběhne v termínu 28. - 30. 10. 2022

Začátek vždy v 9:00 a konec ve 14:00.

Přednášející lektor

Noé Esperón (Mexiko)

Místo konání

Centrum Světladíl, Na Hutích 11, Praha 6

Cena

500 €

V ceně je také zahrnutý manuál v českém jazyce, meditace v písemné elektronické formě a tlumočnice.