Jana R.

Stav před začátkem kurzu:

Běžně vnímavé dítě v běžné rodině.

Kdy a jaké jste začali pozorovat změny:

Již po prvním sezení jsem vnímala změny především u mě, jako rodiče. Začala jsem se více propojovat s různými tématy díky otázkám, které mi Johanka kladla. Cítila jsem takové uvolnění a větší propojení s dítětem. Takové celkové uvolnění v rodině.

Stav na konci kurzu:

Dokáže se naladit na strom, vidí přes dveře tvary a barvy. Je vnímavější, citlivější. Čte pomocí ruky. Nedokážu posoudit jaké změny u ní proběhly. Vím a vnímám, že to pomohlo otevřít různá témata v rodině. Byl to takový společný projekt.

Lektorka: Petra Poltzerová

Petra je velmi jemná, laskavá a příjemná. Moc ráda jsem s ní spolupracovala.