Miroslava O.

Stav před začátkem kurzu:

Samík je veselý a citlivý kluk. Rychle se skamarádí a je za každou zábavu.
Když ho postavíte vedle jeho vrstevníků, hned si všimnete, že je i fyzicky mnohem křehčí, než ti kolem něj.
Samíka jsem vždy považovala za disciplinovaného hocha. Je disciplína výsledkem strachu z reakce okolí anebo přirozené chování založeno na respektu a sebeúctě?
Často se stávalo, že se Sam rozbrečel, protože byl frustrován, měl vztek a přetlak emocí ventiloval slzami.
Je to v pořádku, když je v bezpečném prostředí, nicméně už i první stupeň na základní škole ukázal, že slzy u kluků jeho věku (7 let) jsou těžce přijatelné u vedení stejně tak jako u spolužáků.
Přála jsem si pro něj, aby se naučil zvládnout emoce a uměl se správně rozhodnout, jak a kde dá najevo svoje pocity. Věřím, že svou nesmírnou citlivost zužitkuje ve správný moment, například ve svém povolání.

Kdy a jaké jste začali pozorovat změny:

Samík v průběhu kurzu (od cca 4. lekce) začal být více průbojný, více se ozývat, říkat nahlas svůj názor a vystupovat za sebe i v prostředí mimo domov. I vůči nám rodičům se v některých situacích více vymezuje.
Je odvážnější ve svém chování a určitě z nej cítím vetší sebedůvěru a víru v to, že každé jeho rozhodnutí je správné a má smysl - pro něj a jeho život.
Ze školy přišly ohlasy, že je aktivnější, mluví více nahlas a více si věří a zároveň je klidnější a více přímý.

Stav na konci kurzu:

Samík se ponořil do svého nitra a úplně běžně prohlašuje, že něco intuitivně vycítil, přečetl tu a tu myšlenku a nastavil se na úspěch. EOV je pro něj dalším nástrojem pro spokojený život.

Lektorka: Jana Hanzlíčková-Špačková


Lektorka Jana nám vyhověla v časovém harmonogramu kurzu. Velice se nám líbili aktivity pro Samíka na lekci a také po lekci, kdy měl k dispozici nepřeberné množství hraní, čtení a audiopohádek. Jana byla vždy dobře naladěna a otevřena našim poznámkám a komentářům, např. doladit shrnutí praktické realizace doporučení. Oceňujeme její profesionalitu a flexibilitu. Děkujeme.