Anna V.

Stav před začátkem kurzu:

Dcera byla před kurzem ze všeho vystrašená, nesamostatná, bez sestry se sama neodvážila sama cokoli podniknout. Její projevy při neúspěchu nebo jakémkoli nedorozumění byly extrémně vyhrocené. Často docházelo k emočním propadům, ze kterých se dlouho vzpamatovávala. Bylo pro nás jako pro rodiče těžké chápat, co se v ní odehrává a co asi potřebuje. I když o všem dokázala mluvit, stejně jsme cítili, že je tam jakási bariéra, která nedovoluje být si co nejblíže, porozumět si. Točili jsme se ve stále stejném kolečku výbuchů emocí a relativním klidu.

Kdy a jaké jste začali pozorovat změny:

První obrovská změna nastala hned po první hodině kurzu. Naše dcera byla naduvěřitelně vyklidněná, pozorovali jsme, že situace, které by ji předtím úplně vykolejily, teď přecházela s klidem a pochopením. Bylo znát, že získala sebevědomí, že dokázala překonat strach z toho, že se jí vidění nepodaří. Podařilo hned a proto došlo k obrovskému uvolnění napětí. Byla radostná, klidná, jistá. Sama se nabízela, že některé výzvy zkusí a zvládne sama.
Od druhé lekce přišel nějaký propad, možná to souviselo s velkým zdravotním zákrokem a stresem kolem něj. Vrátily se emoční výbuchy, jakoby se ve všem znovu utápěla, nemohla najít samu sebe a stav radosti po první hodině. Objevovaly se u ní dosud nepoznané strachy. Nechtěla se doma vracet k úkolům z kurzu, bylo to takové zvláštní tabu.

Stav na konci kurzu:

V posledních hodinách kurzu opět došlo ke změnám. Cítíme, že se ustálila, možná i našla svou přirozenost, radost ze života jako takového. Dokáže komunikovat problémy bez emočních výbuchů. Je svá a vypadá to, že si svůj "nový život" užívá. Změnil se i její přístup k sestrám, nepotřebuje s nimi bojovat jako před kurzem. Strachy se úplně zmenšily, některé vymizely, jiné dokáže dobře popsat a v rámci svých možností překonat.
Máme z ní velkou radost, je zase veselá, živá, sebevědomější.

 Lektorka: Markéta Marenčáková

 

Markéta je empatická, dokáže se na dítě naladit, poradit, pomoct. Adinku si hned po první hodině získala, přestože se jí Adi velmi bála a nechtěla s ní sama pracovat. Dokonce teď po skončení kurzu je jí velmi líto, že se s Markétou nebude vídat jako dosud.
Komunikace s Markétou byla velmi příjemná, jakákoli překážka díky ní přestala být problémem.
Krásně nám rodičům všechna doporučení z lekcí vysvětlovala, abychom vše dobře pochopili a zapadlo to do našeho rodinného života co nejlépe.