Jana H. Š.

Stav před začátkem kurzu:

Syn je hodně sólista, občas měl problémy spolupráce se spolužáky, kteří se mu nezdáli dost chytří, měl časté spory s bratrem a projevovala se u něj ve větší míře sobeckost a čast i neférovost.

Kdy a jaké jste začali pozorovat změny:

Od asi 3. lekce jakoby se začaly obrušovat hrany. Je více přátelský jak ke spolužákům (zpětná vazba ze školy), tak doma k bratrovi.

Stav na konci kurzu:

Syn v některých ohledech dospěl - je přátelštější, férovější, méně "cimprlich" (=fajnovka - zvládá i ne tak čisté práce, kterým se dříve vyhýbal), pociťuji lepší vnímání přírody, s bratrem má lepší vztah.

Lektorka: Kateřina Havelková