Kateřina H.

Stav před začátkem kurzu:

- větší vzteklost, nejistota, lítostivost, částečná arogance, neplnění si svých úkolů

Kdy a jaké jsem začala pozorovat změny:

- změny již po 1. sezení, větší empatie, pokora, srdečnost, komunikace, přímost, obhajoba, sebejistota, prozíravost, klidnější vystupování

Stav na konci kurzu:

- celkové uvědomění své osoby, své jedinečnosti, své cesty - nacítění se na svou podstatu, své JÁ, sám se sebou, s okolím, pochopení plynutí života, zesílení intuice

Lektorka: Renáta Komůrková