Michal K.


Stav před začátkem kurzu: 

Někdy nadřazené a bezohledné chování vůči vrstevníkům, malá soustředěnost ve škole na témata, která ho plně nebavila, nezvládání emocí, zejména vzteku. 

Kdy a jaké jsme začali pozorovat změny: 

Změny nastaly už v průběhu kursu, došlo ke zklidnění, snížila se četnost výbuchů vzteku, výrazně se zvýšila empatie vůči druhým. 

Tento kurz DOPORUČUJEME. Umožňuje dítěti pochopit souvislosti světa kolem něj, vztahy, rozvíjí intuici a empatii.