Monika H.

Stav před začátkem kurzu

Tom byl úzkostné a bázlivé dítě, ve škole, když nestíhal, tak se rozbrečel. Celkově o sobě hodně pochybuje, má malou sebedůvěru.
Doma byl často podrážděný, nerozhodný.

Kdy a jaké jsem začala pozorovat změny

Hned po první lekci, kdy začal vyjadřovat svoje pocity, které prožívá doma i ve škole, při různých situacích.

Stav na konci kurzu

Tomík začal vidět hned na první hodině, ve škole už nepláče, dle učitelky už si více se zadanými úkoly dokáže poradit sám, příp. se zeptá.
Zjistili jsme, že ho musíme více povzbuzovat a také více vysvětlovat smysl věcí, díky tomu si více věří a také lépe spolupracuje.

Tento kurz DOPORUČUJI. Je přínosný pro celou rodinu. Nejde jen o to, aby dítě vidělo (to samozřejmě několikrát týdně trénujeme, aby o tuto schopnost nepřišlo), ale i o to, aby objevilo svoji vnitřní sílu a používalo ji. Dověděli jsme se hodně nejen o našem dítěti, ale také získali náhled sami na sebe, naše životní postoje a rodinnou situaci. Teď už je jen na nás, abychom se řídili doporučeními a nesklouzli k zajetým vzorcům chování.