Silvie-Anežka M.

Stav před začátkem kurzu:

Má 12letá dcera a já (matka) jsme se ke kurzu dostaly takříkajíc jako slepý k houslím. Nehledala jsem, protože jsem netušila, že něco takového je, tak si kurz našel nás :-) 

Velice příjemný a citlivý přístup lektorů, pohostinnost a dobrá nálada vládla pokaždé, když jsme přišly. Děkuji velice. :-)

Kdy a jaké jsem začala pozorovat změny:

Dcera dělala velké pokroky v chování i v učení ve škole. Dřív se ztrácela v hodinách a pozorovala mraky z okna při písemkách, ale v průběhu kurzu se naučila nejen soustředit na vyučování, ale např. zjistit, co chce vyučující říct, ještě než to vysloví. Začala dostávat pochvaly za práci v hodinách. Radovala se ze svých pokroků. Přestala se podceňovat. Víc důvěry v sebe jí pomohlo i v mezilidských vztazích. A to je jen malá část přínosu. 

Co kurz přinesl mě jako rodiči:

Mě - jako rodiči - lekce ukázaly, kam se mám zaměřit v komunikaci s dcerou, co jí chybí, čím ji podpořit, její touhy a strachy... Mohla jsem se najednou podívat na svět jejíma očima. Že je výjimečná jsem věděla, ale zde se mi odkrylo celé spektrum její osobnosti. Velmi to zlepšilo vztahy mezi náma, což teď - v období dospívání - je pro mě velká vzácnost. 

Lektor: Marek Šucha