Radim G.

Kdy a jaké jsem začal pozorovat změny:

Rozšířené vědomí jsme zaznamenali i v oblastech vnímání a senzomotorické inteligence zejména. Také však v rozvoji kreativity a tvůrčích schopností prostřednictvím imaginace v kombinaci s cítěním a empatií. Kromě toho, že dokáží číst i psát s maskou (vyzkoušeli více druhů) na očích, jsou schopni pohybovat se v členitém prostoru bytu vlastního i cizího nebo v přírodě či na různých sportovních hřištích. Daří se jim stále lépe jezdit na kole, koloběžce nebo bruslích, ale také skákat i náročnější akrobatické sestavy plné salt na trampolínách.

Ve skupině s Ondrou a Šimonem (podobně věkově a také prošli úspěšným tréninkem EOV) hrají společenské hry jako je kvarteto nebo twister (rozvoj pohybové obratnosti). Při hře s míčem, v chůzi i běhu, mění dynamiku pohybu těla, směru a vzdálenost při házení.

Lektoři: Marek Šucha a Jitka Šuchová

S velkou vděčností chci poděkovat Markovi a Jitce za skvělý trénink, díky němuž dosáhli naše děti, Jasmína a Štěpán, úžasných výsledků v oblasti kognitivních funkcí, myšlení, a hlavně jeho podstatné části - schopnosti chápat a uvědomovat si nové poznatky a zkušenosti v souvislostech.

Výsledky tréninku mne přesvědčili, že nemáme jen evolučně zaběhnutý vizuální systém oči (kamera) - vizuální kortex (foto nebo film) komunikujícími s dalšími centry v mozku, ale také i jiné, málo rozvinuté systémy, z nichž jeden z nich využívá buněčných fotoreceptorů posetých snad po celém těle. Ještě jednou velké díky Markovi a Jitce za to, že se jim podařilo dosáhnout tak skvělých výsledků u dětí před dokončením 13 a 14 let věku dětí. Velká poklona!!!