Petr M.

Když si Anička vyzkoušela na prvních lekcích čtení s maskou, vedlo to postupně k její větší odvaze občas zkusit něco jiného. Také jsme s Aničkou mohli začít častěji jednat jako s rovnocenným partnerem, protože začala lépe přijímat zodpovědnost za své jednání. I když byla změna občas provázena drobnými zaváháními, kdy se Anička podvědomě vracela ke "starému strachu", stále více si uvědomuje, že ona sama může rozhodovat o svém životě. 

Důležitým faktorem při průběhu kurzu byla i důvěra Aničky k instruktorce. 

Aniččinu osobní změnu jsme se rozhodli podpořit i změnou školy. Anička nyní navštěvuje demokratickou školu Donum Felix v Kladně.