Manželé Iva a Jan J.

Stav před začátkem kurzu:

Do kurzu jsme nešli kvůli žádným problémům, které bychom řešili. Byli jsme spíše zvědaví a chtěli jsme umožnit naší dceři zažít něco nového.

Kdy a jaké jsme začali pozorovat změny:

Změny, které jsme u dcery začali pozorovat už po 2. lekci byla její větší otevřenost a sebedůvěra.

Stav na konci kurzu:

Dcera je mnohem více citlivá a vnímavá ke svému okolí. Dokáže se postavit za svůj názor a vymezit se vůči křivdě nebo nespravedlnosti, kterou vnímá. 

Kurz byl pro nás velmi přínosný a změnil náš život. Zlepšila se naše komunikace nejen s dcerou, ale hlavně v celé naší rodině. Pochopili jsme mnoho věcí a měli možnost uvědomit si, co naše dcera prožívá a vnímá. Centrum Světladíl ze srdce doporučujeme a až doroste naše druhá dcera, rozhodně ji do kurzu taky přihlásíme.