Manželé Eva a Tomáš H.

Stav na před začátkem kurzu:

Dcera byla velmi nerozhodná ve svých pocitech. Neuměla o nich mluvit otevřeně a pak v rodině docházelo ke konfliktům, protože nikdo nevěděl, jak to cítí. Jaký má na danou situaci pohled. Bála se říci, co by chtěla z důvodu odmítnutí jejího přání. Dusila vše v sobě, což po nějaké době explodovalo v celkové nepochopení svojí osoby a to ovlivňovalo atmosféru celé rodiny.

Kdy a jaké jsme začali pozorovat změny:

Po každé lekci se objevilo něco, co dceru posunulo dál. Nejvíce jsme to pociťovali již po první lekci. Celkové zharmonizování těla. Zklidnění. Adrianka říkala, že se cítí tak krásně a bylo to na ní i vidět. Po každé lekci je velmi nabytá dobrou náladou a vždy vypráví, co jí šlo a jak všechno vnímala. Velmi se otevřela a více komunikuje. Nemá už tak velké obavy vyjádřit své vnitřní pocity.

Stav na konci kurzu:

Vnímáme u dcery, že nyní více přemýšlí o svých pocitech a lidech ve svém okolí. Otevřela se jí intuice a často říká, že se jí stává, že ví, co daný člověk řekne ještě než to vysloví na hlas. Začíná se řídit svými pocity a učí se je poslouchat. Celkově se stala vnímavější k sobě a ke svému okolí.

Na kurzu je báječné, že se v něm rozvíjí nejen dítě, ale díky jednotlivým lekcím i rodiče. Více si pak uvědomujete, kde asi děláte chybu v komunikaci s dítětem. Kurz nám pomohl si uvědomit, že není všechno pouze z jednoho pohledu dospělých, kteří všechno hned hodnotí, ale i z pohledu dítěte, které danou situaci může vnímat úplně jinak. Více dítěti naslouchat. Vnímat ho jako svého partner. Rodina je pak více soudržná při sobě a panuje v ní dobrá nálada. S manželem velmi děkujeme, že nám do cesty přišel tento kurz. Mnohé jsme si jeho prostřednictvím uvědomili. Děkujeme. 

Tento kurz rozhodně DOPORUČUJI. Pomůže dítěti nejen rozvíjet intuici, ale i přemýšlet nad svými pocity. Naučí je nebát se vyjádřit svůj pohled na danou situaci. Otevře jim intuici a celkové vnímání světa kolem nich.