Kateřina Š.

Stav před začátkem kurzu:

Syn nebyl sám se sebou spokojený. Měl mnoho strachů a nevěděl, jak s tím pracovat Jeho vůle byla slabá.

Stav na konci kurzu:

Syn měl od 1. dne, kdy začal kurz o mnoho lepší náladu bez výkyvů nálad. Mnoha strachů se zbavil úplně a když se objeví nový strach, ví jak s nimi i sám se sebou pracovat. Dává mu větší smysl dokončovat práce, které začne, než tomu bylo před kurzem. Lépe se nám s ním komunikuje.