Karolína, 21 let

Stav před začátkem kurzu:

Do kurzu jsem nastoupila, jelikož jsem cítila, že se potřebuji v životě zase posunout dál. Chtěla jsem se více propojit sama se sebou a začít lépe naslouchat své intuici, což se povedlo. Byla jsem velmi nejistá sama sebou vůči okolí, bylo pro mě těžké žít život podle sebe, jelikož se to často lišilo od "normálního" života. Byla jsem na sebe velmi přísná. Neviděla jsem svoji krásu a svoje dary, schopnosti, dovednosti. Viděla jsem ale na sobě hodně nedostatků. Nevědomě jsem odhazovala odpovědnost za svůj život. Bála jsem ukázat své pravé já a být vidět.

Kdy a jaké změny jsem začala pozorovat:

Změny v mém životě se začaly objevovat hned po první lekci. Všímala jsem si, že se postupně zlepšoval můj vztah s rodiči, začali jsme jednat více na rovinu. Začala jsem jasněji cítit, co ke mně doopravdy patří a co ne. Vlastně se mi velmi změnil celkový pohled na život. Začala jsem si uvědomovat, co je pro mě důležité a zároveň jsem viděla, že jsem tomu ve svém životě nedávala dostatečný prostor, pozornost a energii. A tak jsem to postupně začala měnit. Cítím se mnohem svobodnější, jelikož už vím, že to, jak věci vnímám já, je naprosto v pořádku, i když se to liší od vnímání jiných lidí. Jsem si mnohem jistější sama sebou a už mi nedělá problém být jiná, lišit se, naopak mě dělá šťastnou, když si dovolím žít podle sebe, ze srdce. Uvědomila jsem si, jak podstatné jsou pro můj život vztahy s ostatními a jak silně tyto vztahy ovlivňují mé zdraví. Už kromě mých nedostatků vidím i silné stránky, mé přednosti, velmi si vážím mého těla a mám se doopravdy ráda. Cítím se mnohem silněji spojená sama se sebou a dokážu vnímat, co se mnou souzní a co ne. Celkově se zlepšila má komunikace s ostatními, už mi nedělá takový problém vyjádřit své pravé pocity, názory a postoje. Během celého kurzu i po něm jsem se toho mnoho naučila o mně samotné, což mi velmi usnadnilo život. Mnohem lépe dokážu naslouchat svému tělu a vnímat, co potřebuje. Od začátku kurzu jsem zažila nespočet AHA momentů, které mi v mnohém otevřely oči. Zároveň díky tomu, že dokážu vidět bez použití očí, jsem pochopila, že my lidé můžeme dokázat téměř cokoli. Silněji vnímám, co mě baví a naplňuje. Také dokážu snadněji pracovat s problémy, které se v mém životě vyskytnou. 

Jsem velmi vděčná za to, že jsem mohla tímto kurzem projít. Také si moc vážím citlivého, vnímavého, vřelého a podporujícího přístupu lektorky Pavly.

Stav na konci kurzu:

Po absolvování kurzu se cítím sebevědomější a jistější sama sebou. Zvýšila se má citlivost vůči sobě i okolí. Dokážu lépe naslouchat sama sobě a svému tělu. Nebojím se již ukázat své pravé já a sdílet rozdílné názory a pohledy s ostatními. Výrazně se zlepšila má komunikace s lidmi a cítím zlepšení i při studiu vysoké školy.

Já DOPORUČUJI tento kurz všem, koho tato zkušenost alespoň trochu láká. Vidím tento kurz jako skvělý nástroj k lepšímu poznání nás samotných a k žití šťastnějšího, lehčího a spokojenějšího života. Musíme ale být ochotni na sobě pracovat, měnit se a převzít zodpovědnost za náš život. Kurz je skvěle sestaven tak, aby děti bavil a věřím, že vidění bez použití očí si každé dítě i dospělý užije.