Štěpánka P.

Stav před začátkem kurzu: 

Ríša byl méně sdílný a více konfliktní. Hůře se vyrovnával s tématem šikany. Hůře zvládal vztek z prohry ve hře, ve sportu... 

Kdy a jaké jsme začali pozorovat změny: 

Po první lekci Ríša byla nadšený a na každé lekce se těšil. Začal si více věřit a začal uvědoměle zpracovávat svůj vztek. Vyprávěl mi o obrazech, které během lekce viděl, které se mu velmi líbily ( králíček s bednou trávy...). Byl překvapený objevenými schopnostmi, o kterých dříve ani netušil, že je má. 

Stav na konci kurzu: 

Na konci kursu Ríša neměl vztek když, prohrál ve sportu nebo ve společné hře. Téma šikany zpracoval. Ríša se prosvětluje každý večer a má mnohem pevnější víru, že dosáhne vytyčených cílů. Rád by si chtěl zopakovat celý kurs znovu. Je mu líto, že je kurs u konce. 

Lektorka: Jitka Šuchová

S lektorkou Jitkou jsme byli velmi spokojeni. Jitka měla velmi laskavé a empatické jednání, které syn potřebuje a velmi mu pomohla v přesvědčení, že je úspěšný mladý muž, který je úspěšný ve všem na co zaměří svou pozornost :-)

Kurz DOPORUČUJI. Kurz má velmi pozitivní vliv na děti. Stávají se otevřenější. Děti dostávají náhled na život v dětském věku, na který by pravděpodobně přišly až mnohem později nebo třeba i vůbec. Tyto náhledy, postoje a vnímání okolního světa jim umožní lépe čelit životním situacím a dosahovat vytyčených cílů.