Petra K.

Stav před začátkem kurzu: 

Fabián hodně vyrušuje ve škole v hodině, nesoustředí se. Má diagnostikovánu dyslexii, špatně čte i píše, nespolupracuje. V kolektivu i doma neustále někoho pokouší a pošťuchuje, snaží se vyvolat negativní nebo možná jen jakoukoli reakci. 

Kdy a jaké jsme začali pozorovat změny: 

Fabián po několika prvních lekcích byl více spolupracující. Snažil se sám hledat funkční řešení. 

Stav na konci kurzu: 

Fabián tvrdí, že ve škole teď již méně vyrušuje (to bohužel nedokáži posoudit, paní učitelka si stěžuje totiž pořád a v pololetí má ředitelskou důtku). Doma lépe spolupracuje na plnění povinností, tolik neodmlouvá. Sám si čte i když mu to jde stále docela špatně. Zlepšil se ve psaní. 

Tento kurz DOPORUČUJI. Rodič si udělá komplexní pohled na své dítě jakoby zvenku. Ujasní si v některých oblastech, jak k dítěti a k jeho výchově přistupovat. Kde mohl dělat chybu, kde je možnost na sobě zapracovat.