Kamil M.

Celý kurz přispěl k pohodě domova. Uvědomili jsme si i zdánlivé nesoulady a vzájemné výborné vztahy mezi dětmi i s rodiči se snad ještě zlepšily. 

Přínos vidím zejména u dětí v uvědomování sebe sama, poznávání svých schopností a větší komunikaci navzájem.


Sám sebe chápu jako racionálního a pragmatického člověka. Neměl jsem jakékoli ponětí o obsahu kurzu, ale od začátku kurzu jsem byl vtažen do neuchopitelného neznáma, což mi nakonec rozšířilo obzory. 

Děti se zdravě nabudily, ještě více prosazují své zájmy, a my je snad dokážeme více respektovat. Děkujeme.