Vladimíra L.

Stav před začátkem kurzu: 

syn si málo všímal běžných věcí v domácnosti, nepořádku, apod. sám od sebe neudělal téměř nic.

Kdy a jaké změny jsme začali pozorovat:

Změny jsme začali pozorovat v průběhu kurzu. Začal být více všímavý a sám začal projevovat aktivitu, nápomocnost.

Stav na konci kurzu: 

všimne si i špinavého zrcadla, které chce sám umýt :)

Lektorka: Tereza Solarová

Tento kurz DOPORUČUJI, posouvá děti i dospělé.

Více referencí