Tereza V.

Stav před začátkem kurzu: 

Před kurzem byla Šárka spíše submisivní, lehce manipulovatelná "silnějšími" dětmi, na stresové situace reagovala kopřivkou, těžko zpracovávala vlastní vztek a pocit křivdy, bojovala s nejrůznějšími strachy, k učení a získávání nových poznatků jí chyběla vnitřní motivace. Často se prostě "sekla" a nebyla s ní řeč, nechápali jsme co se děje a jak jí v tu chvíli pomoci. Vždy měla veselou povahu, ale "něco" jako by jí tu její veselost od určité chvíle tlumilo.

Kdy a jaké jsme začali pozorovat změny:

Změny jsme začali pozorovat hned po prvních dvou lekcích. Byla více uvolněná, radostná, spontánní. Začala se nám otevírat, komunikovat. Po třetí lekci jí začalo stoupat sebevědomí, a od čtvrté lekce už se ve všech ohledech jen zlepšovala.

Stav na konci kurzu: 

Díky kurzu se Šárka stala uvolněnou, zářící a plně radostnou holčičkou bez jakéhokoli "ale". Celková přitažlivost její osobnosti se změnila. V kolektivu se dokáže postavit dětem, od kterých si dříve nechala všechno špatné líbit. Skvěle zvládá zpracovat vlastní emoce, vypořádat se se stresem a strachy. Kurz nám pomohl porozumět Šárčinu vnitřnímu světu a její osobnosti. Naše vzájemná komunikace se od základu změnila k lepšímu. Zlepšila se také její schopnost soustředit se, mnohem více se zajímá o nové poznatky a dovednosti. Kurz nám také hodně pomohl v rámci naší domoškoly. Šárka plně převzala zodpovědnost za své vzdělávání. Ve všem co dělá, ať už se to týká školy, domácích prací, hry nebo interakcí s ostatními lidmi dokáže najít hlubší smysl namísto toho, aby jen strojově přijímala a vykonávala "co se po ní chce". Absolvování kurzu mi jako mámě pomohlo začít vnímat Šárku jako inspirativní osobu, kterou v mnoha ohledech obdivuji, a od které se chci učit.

Lektorka: Vlaďka Lešková

Lektorka Vlaďka byla ta nejlepší instruktorka, kterou si Šárka mohla přát (její vlastní slova). Díky jejímu laskavému a citlivému přístupu jí Šárka plně důvěřovala a na kurz se vždy těšila. Vlaďka s námi ochotně konzultovala i nad rámec kurzu, za což jsem jí moc vděčná.

Kurz DOPORUČUJI. Díky kurzu jsme měli možnost poznat svou dceru z její pravé podstaty, takovou, jaká opravdu je. Dostali jsme šanci napravit omyly, které se v minulosti staly. Kurz nám jako rodině dal možnost začít v mnoha ohledech znovu a lépe. Vnesl do našich životů novou energii a radost.