Iva Jirovcová

"Zavři oči a podívej se..."

Pro dospělého nepochopitelný povel, pro dítě přirozený pohled skrze vlastní duši.

Stejně tak, jako mnoho žen, i mě změnilo mateřství. Stejně tak, jako mnoho matek i já chci pro své děti to nejlepší.


Když mi před 3 lety můj kamarád Marek Šucha nadšeně vyprávěl o mexické metodologii, která učí děti vidět bez použití očí, zpozorněla jsem. Nevěřila jsem tomu, že by něco takového mohlo být možné. Jak? Proč? K čemu je to dobré? Co to dětem přináší a jak to funguje? Otázek jsem měla mnoho, ale zvědavost mě přivedla k rozhodnutí, projít si lektorským kurzem a přijít tomu všemu na kloub. Vždyť přece... dělám to pro své děti.

Necelé 2 měsíce nato jsem spolu s přáteli prošla lektorským kurzem mexické metodologie Viendo por el Mundo a změnil se mi od základů svět.

To co jsem viděla a zažila mi vyrazilo dech. Cítila jsem, jak to všechno obrovsky přesahuje moje dosavadní představy o všem, čemu jsem do té doby věřila, o čem jsem byla přesvědčená. 

Ještě během kurzu jsme si s přáteli slíbili, že nic z toho, co jsme se naučili si nemůžeme nechat jen pro své děti. Slíbili jsme si, že založíme centrum a umožníme tak všem dětem a rodinám projít si kurzem, který jim změní život.

A tak jsme s přáteli v roce 2020 založili spolek Centrum Světladíl. 

Za 2 roky prošlo Světladílem více jak 400 dětí. Během těchto dvou let jsme umožnili vyškolit přes 60 nových lektorů napříč celou Českou republikou. Naší společnou vizí je, skrze děti, změnit svět v lepší místo pro život.

A v čemže je metoda tak unikátní?

Skrze děti tato metoda pracuje s celým rodinným systémem. Nástroje se kterými s dětmi pracujeme jsou meditace, rozjímání a introspektivní psychodynamika. Učíme děti, jak pracovat v hladině alfa a jakým způsobem pracovat se svým rozšířeným vědomím a aktivovat své extraokulární vidění. Na každé lekci s dítětem řešíme jeden konkrétní obraz, světonázor, který dítěti vysvětlíme a aspekty, které nejsou dítětem vnímány ideálně, mu pomůžeme zpracovat. Po lekci pak bez přítomnosti dítěte pracujeme s rodiči, kteří od nás dostávají podrobné doporučení, co a jakým způsobem změnit, či upravit ve vztahu k dítěti tak, aby se daný obraz ve všech negativně vnímaných aspektech změnil na pozitivní. Rodiče od nás dostávají jakýsi "manuál" k potřebám a k duši svého dítěte.

Jaké jsou přínosy a co všechno to dětem a rodinám dá?

Podle dětí a rodičů, kteří prošli našimi kurzy, dojde k hlubokému poznání a pochopení rodinných vztahů. Zlepší se vztah a komunikace nejen mezi dítětem a rodiči, ale i mezi dítětem a jeho sourozenci či spolužáky. Děti se stanou sebevědomější, naučí se pracovat se svými strachy, obavami a trémou, zvýší se jejich kreativita, naučí se pracovat s intuicí a emocemi, zlepší se jejich chování a prospěch ve škole. Děti během kurzu aktivují své extraokulární vidění a jsou schopní např. vnímat či vidět barvy, obrázky a číst s maskou na očích.

Naše kurzy navštěvují i děti s poruchami pozornosti ADHD, ADD nebo děti s dyslexií, dysgrafií či poruchou autistického spektra a další. Zlepšení, ke kterému u těchto dětí dochází už během několika pár lekcí, je neuvěřitelné.

Vnímám, že má práce je mým posláním.


V současné době vedu lekce EOV1 a EOV2 v Táboře. Přihlásit se ke mě můžete i na jeden z našich nabízených seminářů pro dospělé: Moje rodina a Můj život nebo do Kurzu nových lektorů EOV.


Zpět na seznam lektorů